موعظه‌های ساشا

۱ مطلب

خشم خدا

واعظ:

با دیدن شرایط امروز دنیا چه احساسی پیدا می‌کنید؟ فکر می‌کنید خدا با دیدن این اتفاقات چه عکس‌العملی را انجام می‌دهد؟