ایمان مسیحی کاملا بر رابطه دوطرفه استوار است؛ رابطه انسان با خدا!

به چه شکل؟

 • رابطه شخصی با پدر،
 • رابطه شخصی با پسر،
 • رابطه شخصی با روح‌القدس.

این سه رابطه باید به طور شفاف برقرار باشد که نه فقط نجات، بلکه شفاو آزادیرا هم داشته باشیم.

خدای پدر:

محافظ، برآورد کننده احتیاجات، و هویت

خدای پسر:

دوست، رفیق، همراز

رابطه ما با خدای روح‌القدس چگونه باید باشد؟؟

 • برای داشتن صمیمیت لازم است که صمیمیت را در رابطه پرورش دهیم.
 • بنیاد رابطه است.
 • نمی‌توانیم با روح‌القدس در رابطه باشیم، اگر او را شخص ندانیم.
 • در کلام خدا از او با ضمیر شخصی صحبت می‌شود.
 • خود مسیح رۄح‌القدس شخصی چون خودش عنوان می‌کند.
  • یوحنا ۱۴: ۱۶
 • رسالات از او همچون شخص یاد می‌کنند تا به آنجا که پولس صحبت از محزون شدن او دارد.
  • افسسیان ۴: ۳۰

روح‌القدس خداست و شخصیتمند!

چگونه می‌توانیم با روح‌القدس صمیمیت را پرورش دهیم؟ (با توجه به زندگی عیسی)

۱) تولد تازه

 • عیسی از روح‌القدس تولد یافت، ما نیز لازم است از روح‌ تولد یابیم.
 • زندگی پر از قوت با تولد پر قوت شروع می‌شود.
  • صحبت با نیقودیموس: یوحنا ۳٫ “از آب و روح”
 • نکات مهم:
  • نجات کلید آسمان نیست برای زمانی که بمیریم. نجات وارد شدن به پادشاهی خداست، آن هم زمانی که هنوز زنده هستیم.
  • پادشاهی خدا فقط مربوط به آینده نمی‌شود؛ عیسی از پادشاهی که هم اکنون من و شما می‌توانیم در آن زندگی کنیم.
  • عیسی با آمدن خود به زمین این را نمایش نداد که خدا در روی زمین چه می‌تواند بکند، بلکه انسان اگر مطیع روح خدا و تولد یافته از او باشد، چه می‌تواند بکند.
  • وقتی که از روح متولد می‌شویم، رابطه ما با روح‌القدس شروع می‌شود.

۲) پرشدن از روح‌القدس

 • تفکرات غلط در مورد روح‌القدس داشتن نگرش عهد عتیقی به آن است.
  • نگرش عهد جدیدی
   • اعمال ۱: ۸
   • یوحنا ۴
   • یوحنا ۱۴ – ۱۶
   • افسسیان ۵: ۱۸
   • کولسیان ۳
 • چگونه پر شویم و پر بمانیم؟
  • اصلاح نگرش و مطمئن از اینکه روح‌‌القدس در من ساکن است
  • برخورد جدی با سرپوشهایی که به روح‌ خدا اجازه فعالیت نمی‌دهد.
  • به وجود آوردن انضباط روحانی که پر ماندن هر روز ما را ضمانت می‌کند

۳) هدایت از روح‌القدس

 • چگونه؟
  • در زندگی عیسی: دعا و روزه
  • پیش از اینکه روح‌القدس را به جایی هدایت کند، اول به تو یاد می‌دهد که چطور خود را انکار کنی.
  • روح‌القدس در بیابانهای زندگی‌تان از کلامی که خود مولف آن است، شما را پیروزی عطا خواهد کرد. هدایت روح‌القدس از طریق کلام او خواهد بود. فقط کلام خداست که ما را تمیز می‌کند.

۴) اقتدار از جانب روح‌القدس

 • خدمت عیسی به قوت و مسح روح‌القدس بود.
  • متی ۱۲: ۲۸
  • ۱پطرس ۴: ۱۱
   • اگر کسی سخن گوید، مانند سخنان خدا بگوید و اگر کسی خدمت کند، مطابق توانایی که خدا به او داده باشد، بکند تا در همه‌چیز، خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد که او را جلال و توانایی تا به ابد هست.