ادامه موعظه «اطاعت از خدا» و «اطاعت از خدا (۲)» و «اطاعت از خدا (۳)»

طریق‌ها و عواملی که سبب اطاعت ما از خدا می‌شود چیست؟

 1. اعتراف به گناه مشخص در مورد نااطاعتی همراه با توبه و ترک گناه شروع درمان نااطاعتی است
 2. عشق و محبت واقعی نسبت به خدا و تجسم او عیسی مسیح سبب اطاعت جدی ما از خدا می‌شود
 3. رنج‌ها و مصیبت‌های زندگی، ما را به سمت اطاعت از خدا سوق می‌دهد
  • مزمور ۱۱۹: ۶۷ و ۷۱
  • ایوب ۳۶: ۸- ۱۲ و ۱۵
  • در مواقع مصیبتها و سختیها خدا می‌خواهد صحبت‌های مهمی با ما بکند که می‌تواند بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز برای زندگی ما باشد
   • ایوب ۲۳: ۱۰- ۱۲
   • عبرانیان ۵: ۸
 4. ایمان و توکل به برنامه‌ها و نقشه‌های نیکوی خدا در زندگی ما سبب ایجاد انگیزه اطاعت ما از خدا می‌شود.

چگونه ایمان در رابطه با اطاعت، خود را آشکار می‌سازد؟

 • الف) از طریق پذیرش و تسلیم به اراده نیکوی خدا در زندگی ما
  • این تسلیم مانند تسلیم داوطلبانه قلبی یک غلام (برده) نسبت به ارباب نیکوی خود (خداوند) می‌باشد
   • رومیان ۶: ۱۲ و۱۳ و ۱۵- ۱۸
   • متی ۱۱: ۲۹و۳۰
 • ب) ایمان از طریق یقین و اطمینانی که به قدرت خدا داریم اطاعت از خدا را حتی در موارد سخت امکان پذیر می‌سازد.
  • مرقس ۹: ۲۳
  • اول‌قرنتیان ۲: ۵
  • شما نمی‌توانید توبه کنید اگر ایمان نداشته باشید ولی محال است اگر ایمان داشته باشید نتوانید توبه کنید
   • حزقیال ۳۶: ۲۶و۲۷
   • رومیان باب ۷ و ۸
 • ج) ایمان به قدرت روح خدا به ما شهامتی می‌بخشد که بتوانیم بر تمام موانعی که برای اطاعت به وجود می‌آید، غالب شویم.
  • زکریا ۴: ۶
  • مرقس ۱۱: ۲۳
  • دوم‌قرنتیان ۱: ۷
  • روح‌القدس روح قدرت می‌باشد. ایمان مسیحی به قدرت روح خدا اطاعت از احکام خدا را برای ما قابل اجرا می‌سازد.
   • یوحنا ۱۶: ۱۲ و ۱۳