داستان کریسمس در یک کارت

داستان کریسمس در یک کارت


 

 • خدا برای هر کدام از این افراد کاری داشت؛
 • خدا از همه آنها می‌خواست که تسلیم او شوند تا بتواند آنچه را که در کریسمس به دنبال آن است، به انجام برساند.
 • و امروز آن را از من و شما هم می‌خواهد؛ اینکه تسلیم او شویم.

 

 • فرشتگان:
  • خدا را در آسمان جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد
 • مریم:
  • ”من کنیز خداوند هستم. مطابق آنچه که گفتی بشود.“
 • یوسف:
  • او مردی صالح بود و نخواست …
  • خدا فرزند خود را که تمامی نجات بشر بر دوش او بود، به فردی دهاتی و بی‌نام و نشان سپرد.
 • چوپانان:
  • وقتی آنچه را که فرشتگان به آنها گفته بودند، دیدند، به هر جا که رسیدند، پیام را مژده دادند.
  • ”آمده‌ایم که او را بپرستیم!“

من و شما در این تصویر کجا هستیم؟