اول سموئیل ۳۰: ۱- ۶ باری، چون داوود و مردانش در روز سوّم به صِقلَغ رسیدند، دیدند عَمالیقیان بر نِگِب و بر صِقلَغ یورش برده‌اند و بر صِقلَغ غلبه کرده، آن را به آتش سوزانده‌اند. آنان زنان و تمام کسانی را که در آنجا بودند، از خُرد و بزرگ به اسارت برده و هیچ‌کس را نکشته بودند، بلکه همگی را برگرفته، به راه خود رفته بودند. چون داوود و مردانش به شهر رسیدند، دیدند شهر به آتش سوخته است، و زنان و پسران و دخترانشان نیز به اسارت رفته‌اند. پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. دو زن داوود، یعنی اَخینوعَمِ یِزرِعیلی و اَبیجایِل بیوۀ نابالِ کَرمِلی نیز به اسارت برده شده بودند. داوود سخت پریشانحال بود زیرا مردم از سنگسار کردن او سخن می‌گفتند، چراکه جان هر یک از مردم به‌خاطر پسران و دخترانشان تلخ شده بود. اما داوود خویشتن را در یهوه خدای خود تقویت کرد.

چه نوع بحرانهایی بر داوود و همراهانش واقع شد؟

 1. بحران بزرگ مالی (آیه ۱)
  • آیا شما جز کسانی هستید که برای رفع نیازهای زندگی خود و مشکلات و نگرانی های مالی روبرو هستید؟
 2. بحران شدید خانوادگی (آیه ۲)
  • آیا شما گرفتار مشکلات ، اسارت ها و درگیریهای خانوادگی هستید؟
 3. بحران بد روحی و روانی که ثمره آن سرگردانی و بلاتکلیفی در رابطه با خانواده است. (آیه ۳)
  • آیا شما نیز در قسمتی از زندگی شخصی و خانوادگی خود گرفتار سرگردانی، بن بست و ندانم کاری قرار گرفته اید؟
 4. بحران دردناک عاطفی (آیه ۴)
  • آیا شما نیز در رابطه با مسائل شخصی و خانوادگی گرفتار غمی هستید که مثل خوره شما را می خورد؟
 5. بحران تلخ ارتباطی در بین دوستان داوود نسبت به او (آیه ۶)
  • آیا شما نیز در ارتباطات با دوستان و نزدیکان خود گرفتار بحران تلخ ارتباطی شده اید؟
  • داوود چه قدمی برای رهایی از این بحران بزرگ برداشت؟
   • او خویشتن را از یهوه خدای خود تقویت نمود

نتایج پناه بردن و ماندن داوود در حضور خدا چه بود؟

 1. داوود در حضور آرام بخش خدا آرام گرفت و از تلاطمات روحی و روانی و عاطفی رها شد.
  • اول سموئیل۶:۳۰
  • مزمور ۱۴:۲۷
  • خروج ۱۴:۳۳
  • یوحنا ۲۷:۱۴
 2. داوود در حضور خدا از نقشه های شریرانه شیطان که به وسیله دوستانش می توانست انجام شود مخفوظ ماند
  • متی۴۱:۲۶
  • اشعیا۳۱:۴۰
  • ۲تسالونیکیان ۲:۳
 3. داوود در حضور خدا پیغام شخصی و هدایت لازم را برای راه حل مشکل خود به دست آورد
  • به آیات ۲۰-۷ داستان مراجعه کنید
  • وعده های خدا برای هدایت شما است.
  • مزمور ۸:۳۲
  • اشعیا ۲۱:۳۰
  • یوحنا۱۳:۱۶