ایمان مسیحی کاملا بر رابطه دوطرفه استوار است؛ رابطه انسان با خدا!

به چه شکل؟

 • رابطه شخصی با پدر،
 • رابطه شخصی با پسر،
 • رابطه شخصی با روح‌القدس.

این سه رابطه باید به طور شفاف برقرار باشد که نه فقط نجات، بلکه شفاو آزادیرا هم داشته باشیم.

خدای پسر کیست؟

 • دوست، رفیق، همراه
 • کسی که می‌توان با او گفتگو کرد،
 • رازهای دل را با او گفت و رازهای دل او را شنید.

ببینید عیسی چه می‌گوید؟

یوحنا ۱۵: ۱۵ دیگر شما را غلام نمی‌خوانم، زیرا غلام از آنچه آقای خود می‌کند، خبر ندارد. لیکن  شما را دوست خوانده‌ام، چونکه همه آنچه را که از پدرم شنیده‌ام، به شما گفته‌ام.” بین ما چیزی مخفی اصلا نیست.

غلام عیسی بودن امتیاز بزرگی است، لیک عیسی ما را به تجربه بسیار عمیقتر ی‌خواند، که دوست او باشیم. زیرا که برای ما همین است.

این را از کجا می‌دانیم؟

 • او قلب خود را تمام و کمال برایمان باز کرد.
  • (یوحنا ۱۴: ۲۶، یوحنا ۱۶: ۱۲ – ۱۵)
 • صلیب او این دوستی را ثابت می‌کند.
  • “هیچکس محبت بیشتر از این ندارد که جان خود را در راه دوستان خود دهد.” (یوحنا ۱۵: ۱۳)

آیا عیسی را دوست خود خطاب کردن او را از جلالش در مقام پادشاه ابدی می‌زداید؟

او هم پادشاه پرجلال ماست و هم دوست صمیمی ما.

عیسی را دوست خود دیدن نه فقط جلال او را کم نمی‌کند، بلکه بر جلال او بیشتر می‌افزاید چونکه دولت غیر قابل قیاس فیض او را آشکار می‌کند. (افسسیان ۱: ۶ – ۷)

تنها فیض اوست که می‌تواند تشریح کند که چرا این خدا حاکم گناهکاران را به عنوان دوستان خود با آغوش باز می‌پذیرد.

آیا خطاب کردن عیسی به عنوان دوست خود از اقتدار او در زندگی ما می‌کاهد؟

“شما دوستان من هستید، اگر آنچه را که به شما امرمی‌کنم، انجام دهید.” (یوحنا ۱۵: ۱۴)

اطاعت ما از او دوستی او را برای ما نمی‌خرد، بلکه دوستی‌مان را با او ثابت می‌کند.

چرا عیسی بهترین دوست توست؟

 1. عیسی به تو گوش می‌دهد.
  • مزمور ۵: ۳
 2. عیسی با تو صادق است.
  • تیتوس ۱: ۲
 3. او جان خود را در راه تو داد.
  • یوحنا ۱۵: ۱۳
 4. او همیشه در کنار تو خواهد بود.
  • تثنیه ۳۱: ۶
  • عبرانیان ۱۳: ۵
 5. او تو را بی‌قید و شرط دوست دارد.
 6. عیسی همیشه تو را قبول خواهد کرد.
 7. بهترین را برای تو می‌خواهد.

ما چگونه می‌توانیم این رابطه دوستی را رشد دهیم؟

 1. دید خود را که در مورد او داریم، وسعت دهیم.
 2. بدانیم که دوستی در رابطه وسعت می‌یابد و شکوفا می‌شود.
 3. در اطاعت از او رابطه دوستی عمیقتر می‌شود.

این رشد چگونه در زندگی شما نتیجه می‌دهد؟

 1. دوستان عیسی یکدیگر را دوست می‌دارند به همان طریقی که او ما را دوست داشت. (یوحنا ۱۵: ۱۲ – ۱۳، ۱۷)
  • محبت عیسی به ما استاندارد محبتی است که باید به همدیگر داشته باشیم. (یوحنا ۱۳: ۳۴)
  • ما تنها زمانی می‌توانیم همدیگر را دوست بداریم که در محبت او می‌مانیم. (یوحنا ۱۵: ۹)
  • آنهایی که ما به دوست داشتن آنها امر شده‌ایم، افرادی گناهکار هستند؛ کامل نیستند.
 2. دوستان  عیسی از فرامین او اطاعت می‌کنند. (یوحنا ۱۵: ۱۴)
 3. دوستان عیسی حقایقی را که او در مورد پدر معلوم داشت، درک می‌کنند. (یوحنا ۱۵: ۱۵)
 4. دوستان عیسی انتخاب شده‌اند که میوه آورند و میوه‌هایشان بماند. (یوحنا ۱۵: ۱۶)