هر آنچه بکارید آن را درو خواهید کرد

واعظ:

اگر به دنبال دریافت برکات بیشتر از خدا هستید باید بدانید که شما آنچه را درو خواهید کرد که کاشته‌اید!

خدا میز را نمی‌سازد

واعظ:

انسان با تمام پیشرفتی که کرده است نمی‌تواند مواد اولیه طبیعی را خلق کند و خدا هم این مواد اولیه را برای ما فراهم می‌کند ولی از ما فعالیتی را می‌طلبد!!!

شهادت زندگی استیفن از زبان پدرش – اعتراف ایمان ایوب در اوج مصیبت‌ها

واعظ:

آیا می‌توان در اوج سختی‌ها و مصیبت‌ها ایمان خود را همچنان روزهای شادی، اعتراف کنیم؟

خط پایان – به یاد شادروان استیفن موخوف

واعظ:

اگر بخواهید زندگی خود را در یک جمله خلاصه کنید، چه می‌نویسید؟ برای اینکه پایان نیکویی داشته باشید، چه باید بکنید؟

در پی عیسی – رسالهٔ عبرانیان

واعظ:

برای در پی عیسی رفتن چه باید بکنیم؟ در پیروی از عیسی رساله عبرانیان ما را چگونه کمک می‌کند؟

دیدگاه و نگرش خدای عاشق نسبت به فرزندان محبوب خودش (۳)

واعظ:

آیا می‌دانید هدیهٔ خدای عاشق برای فرزندانش چیست؟ و خصوصیات این هدیه چه چیزهایی می‌باشند؟

دعا برای ایران

واعظ:

آیا تابحال برای حال و احوال امروز ایران دعا کرده‌اید؟! آیا می‌دانید باید برای چه مواردی دعای هدفمند داشته باشید؟ و یا آیا این نوع دعاها طبق خواست و ارادهٔ خدا است یا خیر؟