پیروی خدا در زمانهای نامعلوم زندگی

واعظ:

آیا در فصل تازه‌ای از زندگیتان قدم گذاشته‌اید و آینده‌ برایتان نامشخص است؟ آیا در روزهای سخت زندگی به خدا اعتماد دارید؟

بوسه‌های پرمعنا

واعظ:

آیا ‌می‌دانید در کتاب مقدس به چند نوع بوسه اشاره شده است؟ شاید برای شما هم جالب باشد تا بشنوید که کلام خدا به بوسه‌های متفاوتی اشاره می‌کند…

خانواده الهی

واعظ:

آیا با داستان کلی‌ای که کلام خدا برای ما بیان می‌کند آشنا هستید؟ آیا می‌دانید از ابتدا تا به انتهای کلام خدا داستان خانواده الهی بیان می‌شود؟

درس‌های درد و رنج


واعظ:

آیا شما هم با مسئلهٔ درد و رنج روبه‌رو هستید؟ آیا چیزهایی هست که ما می‌توانیم از درد و رنج زندگیمان یاد بگیریم؟ و اینکه چطور می‌توانیم در این درد و رنج شبیه مسیح شویم؟!

دیدگاه و نگرش خدای عاشق نسبت به فرزندان محبوب خودش

واعظ:

آیا می‌دانید خدای عاشق درباره فرزندان خود چگونه فکر میکند؟ تاثیر تفکر خدای عاشق در رابطه شخصی ما با او چیست؟

تغییر زندگی با تغییر ذهن

واعظ:

آیا شما قادر به کنترل ذهن خود هستید؟ آیا می‌دانید اگر می‌خواهیم در زندگیمان تغییری بدهیم باید از افکارمان آغاز کنیم؟