شهادت دو طرفۀ
 قیام مسیح

واعظ:

رستاخیز مسیح از مردگان چه تاثیری را در زندگی ما دارد؟ آیا این تاثیرات در زندگی ما دیده می‌شود؟

ملاقاتی نو، نگرشی بر کتاب حزقیال

واعظ:

آیا شما برای سال جدید رویا یا هدف تازه‌ای دارید؟ در این پیام می‌خواهیم تا کمی رویاها و مکاشفات حزقیال نبی را با هم بررسی کنیم.

چرا برخی نسبت به کلیسای محلی خود وفادار نمی‌باشند؟

واعظ:

آیا شما نسبت به کلیسای خود وفادارید؟ این وفاداری را چگونه به عمل تبدیل می‌کنید؟ آیا می‌توانید به دلایلی واقعی از بی‌وفایی برخی نسبت به کلیسایشان فکر کنید؟

پیروی خدا در زمانهای نامعلوم زندگی

واعظ:

آیا در فصل تازه‌ای از زندگیتان قدم گذاشته‌اید و آینده‌ برایتان نامشخص است؟ آیا در روزهای سخت زندگی به خدا اعتماد دارید؟

بوسه‌های پرمعنا

واعظ:

آیا ‌می‌دانید در کتاب مقدس به چند نوع بوسه اشاره شده است؟ شاید برای شما هم جالب باشد تا بشنوید که کلام خدا به بوسه‌های متفاوتی اشاره می‌کند…

خانواده الهی

واعظ:

آیا با داستان کلی‌ای که کلام خدا برای ما بیان می‌کند آشنا هستید؟ آیا می‌دانید از ابتدا تا به انتهای کلام خدا داستان خانواده الهی بیان می‌شود؟

درس‌های درد و رنج


واعظ:

آیا شما هم با مسئلهٔ درد و رنج روبه‌رو هستید؟ آیا چیزهایی هست که ما می‌توانیم از درد و رنج زندگیمان یاد بگیریم؟ و اینکه چطور می‌توانیم در این درد و رنج شبیه مسیح شویم؟!