طویلهٔ نوزاد آسمانی

واعظ:

آیا می‌دانید بزرگترین واقعهٔ تاریخ جهان در یکی از حقیرترین شرایط ممکن به وقوع پیوسته است؟

رابطهٔ ما با خدای روح‌القدس

واعظ:

رابطه ما با خدای روح‌القدس چگونه باید باشد؟ و چگونه می‌توانیم با روح‌القدس صمیمیت را پرورش دهیم؟

اعتراف ایمان و اقتدار روحانی

واعظ:

آیا می‌دانید چگونه از اقتدار روحانی و اعتراف ایمان خود استفاده کنید تا موثر واقع شود؟