جنون الهی

واعظ:

آیا تا بحال چیزی دربارهٔ جنون الهی شنیده‌اید؟ اگر علاقه‌مندید که این جنون چه چیزی است شما را به شنیدن این پیام دعوت می‌کنیم!

موانع شناخت خدا

واعظ:

آیا می‌دانید ضرورت شناخت خداوندی که خود را در پسرش عیسی مسیح شناسانیده چیست؟ و چه چیزهایی مانع این شناخت می‌شود؟

در پی عیسی – انجیل یوحنا – اگر مرا می‌شناختید

واعظ:

برای در پی عیسی بودن به چه چیزی نیاز است؟ انجیل یوحنا چکونه می‌تواند ما را در این امر یاری رساند؟