رازگاهان، راز و نیاز شخصی

واعظ:

آیا می‌دانید مفهوم رازگاهان چیست؟ چگونه می‌توان رازگاهان پرثمر، با طراوت و مبارکی را داشت؟ محتوای رازگاهان مبارک چیست؟

هدیه عام روح‌القدس برای همه ایمانداران

واعظ:

آیا پری روح‌القدس برای همه ایمانداران است؟ آیا همه باید از روح‌القدس پر شوند؟

دوری از فریب و برخورداری از سلامتی

واعظ:

وضعیت زندگی شما امروز چگونه است؟ آیا درون و بیرون زندگیتان یکی است؟ آیا اگر خدا به زندگی شما نگاه کند خجل نخواهید شد؟

دعایی که کار می‌کند!

واعظ:

آیا می‌دانید چگونه‌ دعایی پاسخ خواهد گرفت؟ آیا می‌دانید برای اینکه دعاهامون کار کنند باید چه شرایطی را فراهم کنیم؟