مسیح حقیقتی راستین

واعظ:

آیا واقعا تولد عیسی مسیح حقیقت دارد؟ آیا این عیسی همان عیسی است که ما او را پیروی می‌کنیم؟

برکات شنیدن صدای خدا

واعظ:

آیا تا به حال صدای خدا را شنیده‌اید؟ آیا خدا می‌تواند با کسی صحبت کند؟ و این صحبت خدا چه تاثیری بر زندگی ما خواهد داشت؟

در پی عیسی – انجیل متی

واعظ:

برای در پی عیسی بودن به چه چیزی نیاز است؟ انجیل متی چکونه می‌تواند ما را در این امر یاری رساند؟

بحران بزرگ داود و همراهانش

واعظ:

آیا شما برای رفع نیازهای زندگی خود و مشکلاتتان با نگرانی های مالی روبرو هستید؟ آیا شما گرفتار مشکلات ، اسارت ها و درگیریهای خانوادگی هستید؟

نیاز به خانواده الهی

واعظ:

آیا می‌دانید چرا خانواده الهی خیلی مهم است؟ و چرا در کتاب مقدس بر این موضوع بسیار تاکید شده است؟

بحران آساف در زمان تنگی

واعظ:

وقتی بحرانهای وحشتناک زندگی به شما هجوم می‌آورند، رابطه شما با خدا چگونه می‌شود؟ و چگونه از آنها با سربلندی بیرون می‌آیید؟

هر آنچه بکارید آن را درو خواهید کرد

واعظ:

اگر به دنبال دریافت برکات بیشتر از خدا هستید باید بدانید که شما آنچه را درو خواهید کرد که کاشته‌اید!

خدا میز را نمی‌سازد

واعظ:

انسان با تمام پیشرفتی که کرده است نمی‌تواند مواد اولیه طبیعی را خلق کند و خدا هم این مواد اولیه را برای ما فراهم می‌کند ولی از ما فعالیتی را می‌طلبد!!!