تغییر زندگی با تغییر ذهن

واعظ:

آیا شما قادر به کنترل ذهن خود هستید؟ آیا می‌دانید اگر می‌خواهیم در زندگیمان تغییری بدهیم باید از افکارمان آغاز کنیم؟

دعا «وصیله‌ای» برای شفا!

واعظ:

آیا خواهان جاری شدن شفای الهی در زندگیتان هستید؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توانیم در سلامتی خدا زندگی کنیم؟

رازگاهان، راز و نیاز شخصی (۳)

واعظ:

آیا می‌دانید مفهوم رازگاهان چیست؟ چگونه می‌توان رازگاهان پرثمر، با طراوت و مبارکی را داشت؟ محتوای رازگاهان مبارک چیست؟

رازگاهان، راز و نیاز شخصی (۲)

واعظ:

آیا می‌دانید مفهوم رازگاهان چیست؟ چگونه می‌توان رازگاهان پرثمر، با طراوت و مبارکی را داشت؟ محتوای رازگاهان مبارک چیست؟