راه‌ها و شرایط رسیدن به هدف یک مسیحی

واعظ:

شما بعنوان فرزندان خدا، برای رسیدن به هدف نهایی خود چه قدمهایی را بر‌می‌دارید؟ از کجا باید شروع کرد؟

خنوخ، مردی که مرگ را تجربه نکرد

واعظ:

آیا در رابطه و مشارکت صمیمی با خدا هستیم؟ آیا طریق زندگی ما خدا را خشنود می سازد؟ آیا به ایمانمان به خدا جامه عمل پوشانیده‌ایم؟

جنون الهی

واعظ:

آیا تا بحال چیزی دربارهٔ جنون الهی شنیده‌اید؟ اگر علاقه‌مندید که این جنون چه چیزی است شما را به شنیدن این پیام دعوت می‌کنیم!

موانع شناخت خدا

واعظ:

آیا می‌دانید ضرورت شناخت خداوندی که خود را در پسرش عیسی مسیح شناسانیده چیست؟ و چه چیزهایی مانع این شناخت می‌شود؟