رابطهٔ ما با خدای پدر

واعظ:

رابطهٔ شما با پروردگار آسمان و زمین چگونه است؟ او را چه چیز در زندگی خود می‌دانید؟ تا چه حد به او نزدیک هستید؟

تغییر و تحول روح‌القدس

واعظ:

آیا می‌دانید بزرگترین معجزۀ روح‌القدس چیست؟ و او چه تغییراتی را می‌تواند در ما ایجاد کند؟

بازگشت ثانوی عیسی مسیح

واعظ:

آیا می‌دانید چرا بازگشت مسیح برای ایمانداران بسیار مهم است؟ و این بازگشت چه خصوصیاتی خواهد داشت؟

طریق های رسیدن به شناخت خدا

شما با صمیمی‌ترین دوست خود چه نوع رابطه ای دارید؟ از چه طرقی می‌توانیم به شناخت درستی از او دسترسی داشته باشید؟

حاکمیت خدا و دعاهای ما – اگر مرا می‌شناختید (۴)

واعظ:

آیا می‌دانید چرا باید دعا کنیم؟ برای چه چیزی باید دعا کنیم؟ و چگونه باید دعا کنیم؟