کلیسایی که خدا در بشارت از آن استفاده می کند

واعظ:

آیا می‌دانید کلیسایی که خدا در بشارت از آن استفاده می کند، دارای چه نوع خصوصیاتی است؟

نقش روح‌القدس در زندگی ما

واعظ:

آیا می‌دانید که چرا ایمانداران برای ادامه حیات خود به روح‌القدس نیاز دارند و چه تاثیرات بر زندگی آنها دارد؟

سه سمبل و مظهر مهم روح القدس در پنطیکاست

آیا می‌دانید کتاب مقدس آمدن روح‌القدس را در عید پنطیکاست به چه چیزهایی تشبیه کرده است؟

اهمیت اتحاد باهم در انجام کار خدا

واعظ:

آیا تابحال به مفهوم اتحاد اندیشیده‌اید؟ آیا می‌توانید کلام خدا تاکید زیاد بر روی اتحاد ایمانداران دارد؟

تاثیرات کلام خدا در زندگی ما و ثمرات اطاعت و نااطاعتی از احکام خدا

واعظ:

آیا شما کلام خدا را مطالعه می‌کنید؟ آیا می‌دانید که مطالعهٔ این کلام تاثیرات چشمگیری بر روی تمام زوایای زندگی شما دارد؟

اصلاح و بازسازی

واعظ:

شما با فردی که به اشتباه افتاده است چه رفتاری دارید؟ آیا از کنارش بی‌خیال گذر می‌کنید و یا برخورد دیگری با او دارید؟

شمشیرت را غلاف کن

واعظ:

رفتار شما با اعضای خانواده‌تان چگونه است؟ آیا آنچنان که خدا با شما برخورد کرده است، شما نیز با خانواده‌تان برخورد می‌کنید؟

شالوم و سلامتی خدا

واعظ:

آیا می‌دانید وقتی که به مسیح ایمان می‌آورید، سلامتی خدا در زندگی شما شفای الهی را جاری می‌سازد؟ در این پیام جنبه‌های مختلف زندگی که مورد تاثیر این سلامتی قرار می‌گیرد را بررسی می‌کنیم.

شهادت دو طرفۀ
 قیام مسیح

واعظ:

رستاخیز مسیح از مردگان چه تاثیری را در زندگی ما دارد؟ آیا این تاثیرات در زندگی ما دیده می‌شود؟