از رومیان ۳ : ۲۱ – ۲۶

عادل شمردگی به این معنا نیست که شخص عادل شده گناهی نکرده و یا نمی کند٬ بلکه به این معناست که گناهی به حساب او گذاشته نمی شود

 • عفو لازم نیست اعدام
 • عفو٬ لازم نیست اعدام

مزمور ۳۲ : ۱ – ۲ می فرماید :

خوشا به حال آن که عِصیانش آمرزیده شد٬ و گناهانش پوشانیده گردید. خوشا به حال آن که خداوند جُرمی به حسابش نگذارد.

در پارساشمردگی قاضی٬ شخص متهم را تبرئه می کند نه به خاطر اینکه خطایی نکرده٬ بلکه به خاطر اینکه خطاهایش پاک و محو شده. دیگر متهم کننده نمی تواند جُرمی را ثابت کند.

رومیان ۳ : ۲۱ – ۲۶

امّا اکنون جدا از شریعت، آن پارسایی که از خداست به‌ظهور رسیده است، چنانکه شریعت و پیامبران بر آن گواهی می‌دهند.

یهودیان بر این تصور بودنند که با انجام احکام شریعت است که عادل شمرده می شوند و نجات پیدا می کنند. برای همین بود که آنها از عیسی و شاگردانش ایراد می گرفتند که چرا سبّت را رعایت نمی کنند.

 •  اولأ : پارسایی که انسان به دنبال آن است٬ از خداست
 • ثانیأ : جدا از شریعت است و کسب آن بر مبنای انجام شریعت نیست.

در ارمیا ۳۱ : ۳۳

اما خداوند می‌گوید: «اینست‌ عهدی‌ که‌ بعد از این‌ ایّام‌ با خاندان‌ اسرائیل‌ خواهم‌ بست‌. شریعت‌ خود را در باطن‌ ایشان‌ خواهم‌ نهاد و آن‌ را بر دل‌ ایشان‌ خواهم‌ نوشت‌ و من‌ خدای‌ ایشان‌ خواهم‌ بود و ایشان‌ قوم‌ من‌ خواهند بود.

این پارسایی که از خداست از راه ایمان به عیسی مسیح است و نصیب همۀ کسانی می‌شود که ایمان می‌آورند. در اینباره هیچ تفاوتی نیست.۲۳زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا کوتاه می‌آیند.

مزمور ۱۴۳ : ۲

و بر بندهٔ خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده‌ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود.

کلام خدا می فرماید که کسی عادل نیست٬ همه زیر محکومیت قرار دارند.

 چرا پارسایی تنها از طریق مسیح؟

امّا به فیض او و به‌واسطۀ آن بهای رهایی که در مسیحْ عیسی است، به‌رایگان پارسا شمرده می‌شوند.۲۵خدا او را چون کفّارۀ گناهان عرضه داشت، کفّاره‌ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل می‌شود. او این را برای نشان دادن عدالت خود انجام داد، زیرا در تحمل الهی خویش، از گناهانی که پیشتر صورت گرفته بود، چشم‌پوشیده بود.۲۶او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند، و تا خودْ عادل باشد و کسی را نیز که به عیسی ایمان دارد، پارسا بشمارد.

انسان از طریق فیض مجّانأ پارسا می شود. خدا٬ مسیح را برای گناهان ما کفاره کرد.

دوم قرنتیان ۵ : ۲۱

زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالتِ خدا شویم.

هر آنچه که مسیح انجام داد به نمایندگی از نسل بشر انجام داد. درنتیجه کسانی که به او ایمان می آورند در هر آنچه او کرد سهیم می شوند.)

مسیح نه تنها گناهان ما را ٬ بلکه محکومیت ما را بدوش گرفت.

اما خداوند در مزمور ۱۰۳ : ۱۲ می فرماید:

به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است.

میکاه ۷ : ۱۹

…. و تو جمیع‌ گناهان‌ ایشان‌ را به‌ عمق‌های‌ دریا خواهی‌ انداخت‌.

اشعیا ۳۸ : ۱۷

….. تمامی‌ گناهانم‌ را به‌ پشت‌ سر خود انداختی‌.

پارسا شمردگی: به معنی برخوردار شدن از پارسایی مسیح. در پارساشمردگی یک معاوضه ای صورت می گیرد.

ما ← گناه و محکومیت خود را به مسیح می دهیم.

مسیح ← پارسایی و برائت خود را به ما می بخشد.

عزیزان: با انجام کارهای خوب و مراسم مذهبی و شریعت٬ کسی پارسا نمی شود

غلاطیان ۲: ۱۶ ( رومیان ۳ : ۲۰ )

می‌دانیم که انسان نه با اعمال شریعت، بلکه با ایمان به عیسی مسیح پارسا شمرده می‌شود. پس ما خود نیز به مسیحْ عیسی ایمان آوردیم تا با ایمان به مسیح پارسا شمرده شویم و نه با اعمال شریعت، زیرا هیچ بشری از راه انجام اعمال شریعت پارسا شمرده نمی‌شود.

شریعت تنها به ما می آموزد که ما اشخاصی گناهکاری هستیم و قادر به نجات خود نیستیم

شریعت به ما می آموزد که معیارهای خدا والا تر از افکار ماست.

وچون شریعت در انسان قدرت اجرایی نداره ما به قوت خدا نیاز داریم که در ما عمل کند.

 1. از بین رفتن مجازات: رومیان ۴ : ۷- ۸
  خوشابه‌حال آنان که خطایایشان آمرزیده شد و گناهانشان پوشانیده گردید. ۸خوشابه‌حال آن که خداوند گناه وی را به حسابش نگذارد.»
 2. از بین رفتن محکومیت: رومیان ۸ : ۱
  پس اکنون برای آنان که در مسیحْ عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست،
 3. آشتی رومیان ۵ : ۱
  پس چون از راه ایمانْ پارسا شمرده شده‌ایم، میان ما و خدا به‌واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح صلح برقرار شده است.
 4. حاصل شدن رضایت خدا رومیان ۵ : ۹
  پس چقدر بیشتر، اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده‌ایم، به‌واسطۀ او از غضب نجات خواهیم یافت
 5. کسب کردن پارسایی مسیح
  دوم قرنتیان ۵ : ۲۱
  زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالتِ خدا شویم.
 6. وارث شدن تیتوس ۳ : ۷
  تا به فیض او پارسا شمرده شده، بنا‌بر امید حیات جاویدان، به وارثان بدل گردیم
 7. نتایج عملی در زندگی فیلیپیان ۱ : ۱۱
  و آکنده از ثمرات پارسایی باشید که به‌ واسطۀ عیسی مسیح به‌بار می‌آید و به تجلیل و سپاس خدا می‌انجامد.
 8. رهایی از غضب آینده
  اول تسالونیکیان ۱ : ۱۰
  و در انتظار آمدن پسر او از آسمان باشید، که از مردگان برخیزانیدش، یعنی عیسی، که ما را از غضب آینده رهایی می‌بخشد.
 9. اطمینان در جلال آینده
  متی ۱۳ : ۴۳
  آنگاه پارسایان در پادشاهی پدر خود، همچون خورشید خواهند درخشید. هر‌که گوش دارد، بشنود.