موعظه‌های برچسب شده با «لوقا»

4 مطلب

او مرا آزاد کرده

واعظ:

عیسی مسیح برای آزادی من و شما بر روی صلیب رفت. آیا این آزادی را در زندگی خود تشخیص داده​اید؟ چرا شناخت این آزادی اهمیت دارد؟ و چه چیزهایی ما را از این آزادی دور می​کنند؟

مسیح و بخشش

واعظ:

آیا می‌توانید به یاد بیاورید که عیسی مسیح دربارهٔ بخشش چه چیزهایی فرموده است؟! بخششی که او درباره‌اش صحبت می‌کند چطور می‌تواند در زندگی ما جاری شود؟!…