موعظه‌های برچسب شده با «عیسی مسیح»

4 مطلب

عیسی را مهمان کن

واعظ:

آیا تا به حال عیسی مسیح را مهمان زندگی خود کرده‌اید؟! آیا شرایطی برای پذیرایی او فراهم ساخته‌اید؟ و آیا مشتاق پذیرایی از او هستید؟!