موعظه‌های برچسب شده با «رشد»

6 مطلب

خانواده الهی

واعظ:

آیا با داستان کلی‌ای که کلام خدا برای ما بیان می‌کند آشنا هستید؟ آیا می‌دانید از ابتدا تا به انتهای کلام خدا داستان خانواده الهی بیان می‌شود؟

راه مهدکودک به کلاس اول

واعظ:

آیا می‌دانید روزهای بازی‌های بچه‌گانه به سر می‌رسد و باید یک روز بالغ شویم؟! آیا می‌خواهید از ضعف‌های دوران مهدکودک آزاد شوید و وارد آماده‌سازی برای زندگی قدرتمند و پرثمر آینده شوید؟