موعظه‌های کشیش فریدون موخوف

مطالب 1120 از 27 مطلب

راه مهدکودک به کلاس اول

واعظ:

آیا می‌دانید روزهای بازی‌های بچه‌گانه به سر می‌رسد و باید یک روز بالغ شویم؟! آیا می‌خواهید از ضعف‌های دوران مهدکودک آزاد شوید و وارد آماده‌سازی برای زندگی قدرتمند و پرثمر آینده شوید؟

تولد تازه


واعظ:

در طول دورانی که قلب خود را به مسیح سپرده‌اید، بارها و بارها درباره تولد تازه خوانده و شنیده‌اید. ولی معنای واقعی تولد تازه چیست؟ از کجا آغاز می‌شود و نشانه‌‌های آن کدامند؟

واقعی باشیم!

واعظ:

ما چطور می‌توانیم به دنیا نشان دهیم که مسیحیان واقعی هستیم؟ زندگی و خدمات ما باید چه خصوصیاتی را دارا باشد که عطر و بوی مسیحیت واقعی را داشته باشد؟

چگونه شخصیت خداگونه داشته باشیم؟

واعظ:

حتما بارها شنیده‌اید که خدا ما را به شباهت خود آفریده و تلاش ما می‌بایست به سمت شبیه مسیح شدن باشد! ولی واقعاً چگونه می‌توان زندگی خداگونه داشت؟ و این طرز زندگی چگونه و در چه جنبه‌هایی خود را ظاهر می‌سازد

چه کنیم؟

واعظ:

شاگردان در پنطیکاست از روح خدا پر شدند ولی نمی‌دانستند که از این به بعد باید چه کار کنند! آیا شما می‌دانید با روحی که در شما ساکن شده است باید چه بکنید؟