موعظه‌های کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

110 of 25 items

کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر در حال حاضر ناظر شورای کلیساهای ایرانی همگام می‌باشد

قدرت روح القدس در مقابله با نیروهای شیطانی (۱)

واعظ:
edward

خیلی از انسان اسیر افسردگی‌ها، وسوسه‌ها و خیلی چیزهای دیگری هستند که از تسلت نیروهای شیطانی در زندگی‌شان نشات می‌گیرد! آیا می‌دانید که روح مقدس خدا می‌تواند ما را از این بندگی‌ها آزاد کند؟ آیا می‌دانید در چه قسمت‌هایی قدرت روح‌القدس بر نیروهای شیطانی غلبه می‌کند؟

موانع و شرایط پرشدن از روح‌القدس (۲)

واعظ:
edward

همۀ ما علاقه‌مند به پر شدن از روح خدا هستیم ولی کمتر به دلایل پر نشدنمان فکر می‌کنیم! آیا می‌دانید چه چیزهایی مانع پری ما از روح خدا می‌شود؟ و یا چه شرایطی را باید برای این پری فراهم سازیم؟

موانع و شرایط پرشدن از روح‌القدس (۱)

واعظ:
edward

همۀ ما علاقه‌مند به پر شدن از روح خدا هستیم ولی کمتر به دلایل پر نشدنمان فکر می‌کنیم! آیا می‌دانید چه چیزهایی مانع پری ما از روح خدا می‌شود؟ و یا چه شرایطی را باید برای این پری فراهم سازیم؟

خدای پدر

edward

آیا می‌دانید چرا ایمانداران به مسیح خود را فرزندان خدا می‌دانند؟ این فرزندی چه نتایجی را برای ما به همراه دارد؟ پدر خطاب کردن خدا چه تاثیراتی بر روابط ما با او دارد؟

قیامت مردگان

واعظ:
edward

بر چه اساسی می‌دانید و مطمئن هستید که قیامت مردگان حقیقت دارد؟ پایه‌های ایمان خود را بر چه چیزهایی بنا کرده‌اید؟ آیا می‌توانید این دلایل را به زبانی ساده برای دوستان و اقوام خود شرح دهید؟

بهار زند‌‌‌گی مسیحی

واعظ:
edward-norouz

آیا فقط با گفتن نوروزتان پیروز، پیروزی، موفقیت، شادی، تازگی و طراوت وارد زندگی‌های ما می‌شود؟ چگونه می‌توانیم بهار را در زندگی مسیحی حفظ کنیم؟ از چه طرقی می‌شود طراوت و تازگی را در این زندگی نگاه داریم؟!