موعظه‌های کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

مطالب 110 از 36 مطلب

کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر در حال حاضر ناظر شورای کلیساهای ایرانی همگام می‌باشد

پیام کریسمس ۲۰۱۴ – اسامی ولدی که برای ما زاییده شد

واعظ:
edward-christmas

آیا می‌دانید ولدی که برای ما زائیده شده چه اسامی را دارد؟ آیا می‌دانید معانی این اسامی چیست و چطور هویت این مولود در قسمت‌های مختلف زندگی ما تغییر ایجاد خواهد کرد؟

—نتایج زند‌گی در یک گناه مُشخص

واعظ:
edward

آیا می‌دانید چرا خداوند بزرگ از ما می‌خواهد که از تک تک گناهانمان توبه کنیم و بازگشت نماییم؟ آیا می‌دانید حتی یک گناه کوچک می‌تواند تاثیرات مخربی بر زندگی ما و رابطه ما با خدا داشته باشد؟