موعظه‌های کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

مطالب 110 از 32 مطلب

کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر در حال حاضر ناظر شورای کلیساهای ایرانی همگام می‌باشد

—نتایج زند‌گی در یک گناه مُشخص

واعظ:
edward

آیا می‌دانید چرا خداوند بزرگ از ما می‌خواهد که از تک تک گناهانمان توبه کنیم و بازگشت نماییم؟ آیا می‌دانید حتی یک گناه کوچک می‌تواند تاثیرات مخربی بر زندگی ما و رابطه ما با خدا داشته باشد؟

قدرت روح القدس در مقابله با نیروهای شیطانی (۱)

واعظ:
edward

خیلی از انسان اسیر افسردگی‌ها، وسوسه‌ها و خیلی چیزهای دیگری هستند که از تسلت نیروهای شیطانی در زندگی‌شان نشات می‌گیرد! آیا می‌دانید که روح مقدس خدا می‌تواند ما را از این بندگی‌ها آزاد کند؟ آیا می‌دانید در چه قسمت‌هایی قدرت روح‌القدس بر نیروهای شیطانی غلبه می‌کند؟

موانع و شرایط پرشدن از روح‌القدس (۲)

واعظ:
edward

همۀ ما علاقه‌مند به پر شدن از روح خدا هستیم ولی کمتر به دلایل پر نشدنمان فکر می‌کنیم! آیا می‌دانید چه چیزهایی مانع پری ما از روح خدا می‌شود؟ و یا چه شرایطی را باید برای این پری فراهم سازیم؟