موعظه‌های کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

مطالب 110 از 41 مطلب

کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر در حال حاضر ناظر شورای کلیساهای ایرانی همگام می‌باشد

پیام کریسمس ۲۰۱۴ – اسامی ولدی که برای ما زاییده شد

واعظ:
edward-christmas

آیا می‌دانید ولدی که برای ما زائیده شده چه اسامی را دارد؟ آیا می‌دانید معانی این اسامی چیست و چطور هویت این مولود در قسمت‌های مختلف زندگی ما تغییر ایجاد خواهد کرد؟