موعظه‌های کورش جهانشاهی

مطالب 1120 از 24 مطلب

مسیحیت خاکستری

واعظ:

حساسیت شما نسبت به گناه چقدر است؟ آیا از کنار برخی از گناهان به سادگی عبور می‌کنید؟ آیا با برخی از شرایط گناه‌آلود با کلاه روشنفکرانه برخورد می‌کنید؟