موعظه‌های کورش جهانشاهی

مطالب 1119 از 19 مطلب

مسیحیت خاکستری

واعظ:

حساسیت شما نسبت به گناه چقدر است؟ آیا از کنار برخی از گناهان به سادگی عبور می‌کنید؟ آیا با برخی از شرایط گناه‌آلود با کلاه روشنفکرانه برخورد می‌کنید؟

قدوسیت

واعظ:

آیا می‌دانید قدوسیت به چه معنایی است و چه خصوصیاتی دارد؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توانیم در قدوسیتی که خدا برای ما در نظر گرفته است رشد کنیم؟ و نتایج این قدوسیت چیست؟

چرا من مسیحی هستم؟

واعظ:

چه چیز ما را مسیحی میسازد؟ و چرا باید در مسیح باقی بمانیم؟ خدای من خدایی است که به دنبال ایجاد ارتباط با من است. خدای من خدایی پر محبت و قدوس است خدای من در غم و سختی‌های من شریک شد و بر روی زمین آمد عیسی مسیح به عنوان خدای مجسم شده راز […]