هیئت رهبری کلیسا

edward-hovsepian

کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

شبان کلیسا

کشیش هوسپیان …

feridoon-mokhof

کشیش فریدون موخوف

شیخ کلیسا

کشیش فریدون …

nassi-hovsepian

نازی هوسپیان‌مهر

شماس کلیسا

نازی …

khosro-khezri

خسرو خضری

شماس کلیسا

خسرو …

maryam-davoudi

مریم داودی

شماس کلیسا

مریم …

khatereh-roein

خاطره روئین

شماس کلیسا

خاطره …

kourosh-jahanshahi

کورش جهانشاهی‌

شماس کلیسا

کورش …

hussein-amiri

حسین امیری

شماس کلیسا

حسین …

talita-hovsepian

تالیتا هوسپیان‌مهر

شماس کلیسا

تالیتا …